Pages

Monday, April 13, 2009

Senarai Jawatankuasa DPPTM Sesi 2009-2011

JAWATANKUASA DPPTM SESI 2009-2011
Pengerusi Tetap
Ust Mohd Shafie bin Hamid
Timbalan Pengerusi Tetap
Sdr Salim bin Ariffin
Ketua Pemuda
Tn Hj Aminuddin bin Zulkipli
Timbalan Ketua Pemuda
Sdr Rostam bin Mohd Ramli
Naib Ketua Pemuda
Sdr Abdul Gani bin Ibrahim
Ahli Jawatankuasa
Sdr Azhari bin Yahaya
Sdr Shamsul Hadi bin Mat Saad
Sdr Junaidin bin Yusop
Sdr Rafi bin Mustafa
Ust Arman bin Yusop
Sdr Norazmi bin Abu Bakar
Sdr Nasir bin Din
Pemeriksa Kira-kira
Ust Azizan bin Musa
Sdr Khairul

0 comments: